wczytywanie herbownia.pl sklep internetowy herby wczytywanie herbownia.pl sklep internetowy herby
wczytywanie herbownia.pl sklep internetowy herby wczytywanie herbownia.pl sklep internetowy herby

Droga do Herbowni

Czasami trzeba się nachodzić żeby do czegoś dojść.

Droga do Herbowni zajęła mi kilkanaście tysięcy kilometrów pieszej wędrówki przez bagna, bezdroża, chaszcze, góry, lasy, łąki, mokradła, pagórki, pola, potoki, rzeki, strugi, uroczyska i co tam jeszcze "po drodze" przejść się dało.

Przekraczając widzialne granice geograficzne jednocześnie przekraczałem niewidzialne granice gmin, powiatów i województw. Krok za krokiem i niewidzialne granice zaczęły przybierać kształty zachwycających herbów.

Piękno herbów i bogactwo treści historycznej, którą w sobie niosą stały się dla mnie inspiracją. Stąd pomysł aby herby trafiły pod strzechy, dachówki i sufity.

Herb to Twojej Ziemi Znak!

mapa polski herby województw

Blog Włóczykija

Strony internetowe Nowy Sącz
do_gory